Közösségi szolgálat

 

Információ a közösségi szolgálatról

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

 „Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

 Tevékenységi területek:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet-és természetvédelemi,
 • polgári-és katasztrófavédelmi,
 • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

Intézményünk feladata és felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. 

A kilencedik évfolyamos diákokat a tanév elején, szüleiket a szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szolgálat megszervezésének módjáról és a választható lehetőségekről. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a tanulók maguk is javasolhatnak új szolgálati helyeket, ezek alapján kötjük meg a szükséges szerződéseket.

A tanulók számára a szolgálati naplót biztosítjuk, az osztályfőnökök és a koordináló pedagógus megszervezik és nyomon követik a szolgálat teljesítését.

Az eddigi tanévek során leggyakrabban választott partnereink voltak:

 • Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Városi Művelődési Központ Lenti
 • Városi Könyvtár Lenti
 • Kolping Gondozási Központ
 • Lenti és a környék településeinek óvodái
 • Szent Mihály Plébánia lenti
 • Lenti és a környék településeinek önkormányzatai
 • Márokföldi Kalandpark és önkormányzat
 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park
 • környékbeli civil egyesületek