Diákönkormányzat

A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium Diákönkormányzatának osztályonként 3-3 fő tagja, akiket minden tanév elején osztálytársaik választanak meg. Feladatuk, hogy a DÖK üléseken hallottakat közvetítsék az osztálytársaiknak.

 A diákönkormányzat elnökét a tagok maguk közül választják, titkos szavazással. Az elnöki megbízatás addig tart, amíg az elnök az iskolába jár. A diákönkormányzat jelenlegi elnöke Kőműves Balázs 12.B osztályos tanuló, helyettese Pantó László 11.A osztályos tanuló. A diákönkormányzatot segítő tanár Bosnyák Róbert. A segítő tanár feladata összehívni és levezetni a gyűléseket, koordinálni a DÖK munkáját.

A diákönkormányzat továbbiakban kitűzött célja, hogy a diákéletet még változatosabbá tegye. A DÖK tagjai a segítő pedagógussal a tanév elején együtt összeállítják a DÖK éves munkatervét . A DÖK legfontosabb feladata a diákjogok gyakorlásán kívül a tanulók szabadidejének és az iskola szabadidős programjainak megvalósítása.

 A gólyaavatás és a diáknap minden évben kiemelt jelentőségű rendezvény, de megemlékezünk az év többi fontosabb ünnepnapjáról és néhány kiválasztott világnapról is. Hagyomány a DÖK által szervezett adventi kirándulás decemberben, a Mikulás nap, Halloween, Valentin nap megünneplése is.

Az éves programtervről a diákok a DÖK faliújságról tájékozódhatnak